Bankowcy przedstawili nowe propozycje na rzecz «frankowiczów»  Pieniądze

  • Raty kredytów frankowych mogą wzrosnąć do rekordowego poziomu
  • Coraz mniej kredytów we frankach
  • Przegląd prasy. Frankowiczom ciężko wygrać z bankami
  • Przewalutowanie kredytów we frankach. Cymański: po kursie zaciągnięcia wówczas nierealne
  • Pomoc dla frankowiczów. Rząd pozytywnie o prezydenckiej ustawie

Utworzenie trzech funduszy - dla ludzi, które znajdą się przy trudnej sytuacji życiowej, oraz dla "frankowiczów" na incydent gwałtownego wzrostu kursu tej waluty, a także wprowadzenie możliwości zmiany zabezpieczenia kredytów hipotecznych - to nowe plany bankowców na rozwiązanie metrów. in. problemu kredytów frankowych. Bankowcy chcieliby, żeby fundusze wsparł budżet państwa.

Według szefa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza bankowcy, opracowując własną koncepcję, brali pod obserwację to, co wydarzyło się na rynku kredytowym po woli SNB z 15 stycznia, stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej i prezesa NBP, opinie prezydenta Bronisława Komorowskiego, natomiast także premier Ewy Kopacz, wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz głosy w dyskusji, które pojawiły się po przedstawieniu koncepcji przewalutowania kredytów frankowych przez przewodniczącego KNF.

Jak pomóc "frankowiczom"? Zebraliśmy propozycje kandydatów na prezydenta

Trzy nowe sugestie to wzbogacenie tzw. "sześciopaku", który bankowcy przedstawili krótko po uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego wobec euro i "czarnym czwartku" 15 stycznia. "Sześciopak", który obecnie jest wdrożony i realizowany przez banki - podkreślił Pietraszkiewicz - nadal by obowiązywał, chociaż z czasem nowe propozycje mogłyby zastąpić niektóre jego elementy.

Pierwszy fundusz

Bankowcy proponują trzy rozwiązania. W pierwszej kolejności z nich to stworzenie funduszu wspierania restrukturyzacji kredytów hipotecznych. Byłby on adresowany do odwiedzenia wszystkich klientów mających zmartwienia ze spłatą kredytów a mianowicie niezależnie od tego, czy byłyby to kredyty złotowe czy walutowe. Z funduszu mogłyby skorzystać osoby, które utraciły pracę, są dotknięte chorobą lub padły ofiarą klęski żywiołowej. Fundusz stałbym się stworzony zwłaszcza ze zasobów bankowych.

- Wówczas byłoby rewitalizowanie i poszerzenie ustawy, która została przyjęta na początku kryzysu po roku 2009 - powiedział Pietraszkiewicz.

Drugie rozwiązanie zakładałoby wprowadzenie możliwości zamiany zabezpieczenia kredytów hipotecznych dzięki inne adekwatne zabezpieczenie, oczywiście na wniosek kredytobiorcy.

Drugi fundusz

Kolejny rozwiązanie bankowców, mówił Pietraszkiewicz, to utworzenie kolejnego funduszu - tzw. sektorowego funduszu stabilizacyjnego. Byłby on przeznaczony dla posiadaczy kredytów we frankach, a jego celem byłoby stabilizowanie wysokości rat kredytu - byłaby możliwość skorzystania z niego, gdyby szkolenie franka gwałtownie wzrósł jak i również zarazem wzrosłaby rata pożyczki. Jednak skorzystanie z funduszu łączyłoby się ze zobowiązaniem kredytobiorcy, że przewalutuje osobisty kredyt na złotówki po momencie, gdy kurs franka szwajcarskiego spadnie do wcześniej zadeklarowanego poziomu.

Nasz kraj bez opcji "węgierskiej". Rozwiązania dla "frankowiczów" w maju

Rozwiązanie to byłoby dostępne dla kredytobiorców, którzy stale dotąd spłacali kredyt, jednak w momencie gwałtownego postępu kursu franka ich ewentualności spłaty stały się ograniczone. Fundusz byłby utworzony zwłaszcza ze środków bankowych, chociaż swój udział miałyby nakłady pochodzące z innych źródeł.

- Uważam, że frakcja zasilania funduszu stabilizacyjnego winna pochodzić ze źródeł globalnych - powiedział Pietraszkiewicz. Dodał, że ZBP wnosi o rozszczepienie przepływów do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tak aby ich część skierować w celu funduszu stabilizacyjnego.

Za propozycją, jak mówił Pietraszkiewicz, stoi 11 banków, które stanowią ponad 90 proc. rynku walutowych kredytów mieszkaniowych. Jej szczegóły mają być dopracowane do końca maja. Wedle prezesa ZBP propozycje owe mogą wymagać zmian ustawowych.

Konfrontacja z wcześniejszymi propozycjami

- Zaprezentowane po środę propozycje banków dot. kredytów we frankach pozostaną skonfrontowane z wcześniejszymi produktami, m. in. Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i polityków - zapowiedział minister finansów Mateusz Szczurek.

- Rolą rządu jest sprawdzenie tych projektów pod kątem bardzo jasnych kryteriów a mianowicie mówił Szczurek. - Przede wszystkim uczciwego podziału ryzyka. Po drugie - sprawiedliwego potraktowania tychże, którzy mają kredyty frankowe, ale też tych, którzy nie mają takich kredytów. Wreszcie (pod kątem) dbałości o bezpieczeństwo finansowe ciebie, bo bez niego stracimy wszyscy - dodał.

Rolą rządu jest sprawdzenie tych projektów pod kątem bardzo jasnych kryteriów. W pierwszej kolejności uczciwego podziału ryzyka. Po drugie - sprawiedliwego potraktowania tychże, którzy mają kredyty frankowe, ale też tych, którzy nie mają takich pożyczek. Wreszcie pod kątem dbałości o bezpieczeństwo finansowe państwa, bo bez niego stracimy wszyscy.

Mateusz Szczurek, minister finansów

W rozmowie z dziennikarzami szef MF nie chciał wyrazić własnej opinii nt. przedstawionych w środę przez ZBP propozycji dotyczących rozwiązania kwestii pożyczek we frankach. Jak mówił, za każdym z tychże mechanizmów stoją dość skomplikowane rozwiązania finansowe. - Odpowiednio wszystko zależy od weryfikacji i od warunków i tym samym w każdej propozycji parametry są kluczowe - zaznaczył. -Na razie jest w dużej mierze za wcześnie, aby ogłaszać poparcie czy sympatię gwoli tej czy innej sugestii - dodał.

Środki z budżetu

- Propozycja rozwiązania problemu kredytów frankowych autorstwa ZBP wymaga silnego wspófinansowania ze środków budżetowych i jest dobra głównie dla umacniania bezpieczeństwa instytucji bankowych - skomentował z transportu szef KNF Andrzej Jakubiak.

Wskazywał, że oba proponowane przez ZBP środki pieniężne zakładają istotne współfinansowanie wraz ze środków budżetowych. - Nie zaakceptować wiadomo, czy dysponenci tychże środków są na to gotowi, być może istnieją - powiedział.

Zwracał uwagę, że zwłaszcza w wypadku proponowanego funduszu stabilizacyjnego "budżet będzie dużym partycypantem". a mianowicie To propozycja dobra, jeśli chodzi o umacnianie bezpieczeństwa banków a mianowicie mówił. - Klient będzie uzyskiwał korzyść przez rok kalendarzowy - dodał.

Propozycja Jakubiaka jest "nie fair"

Podczas Forum Jakubiak zaprezentował też swoją koncepcję przewalutowania kredytów frankowych. Wyraził wiarę, że dyskusje nad oboma propozycjami, jego i ZBP, będą się toczyć.

Szef KNF pogroził palcem bankom. "Skorzystamy wraz ze swoich instrumentów"

- Jeśli w kosztach rozwiązania problemu kredytów frankowych nie miałby partycypować nikt poza sektorem bankowym, to ja się z tym zgodzić nie jestem w stanie - oświadczył prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, odpowiadając szefowi KNF. - W naszym rozwiązaniu muszą partycypować w jakiejś części środki globalne - powiedział prezes ZBP. Inaczej, jego zdaniem, bytowałby "nie fair".

Odnosząc się do oceny Jakubiaka, że pomysł rozwiązania kłopotu kredytów frankowych, firmowany poprzez ZBP jest najbardziej pożądany dla samych banków, Pietraszkiewicz powiedział, że "takie ustalenie jest nieuprawnione".

Sześć propozycji ZBP

Pod koniec stycznia br. w obrębie "sześciopaku" Związek zaproponował metrów. in., by banki uwzględniały ujemną stawkę LIBOR gwoli franka przy wyliczaniu oprocentowania rat kredytów, jak i również "istotne zmniejszenie" na sześć miesięcy spreadu walutowego. Idzie tu o takie obniżenie prowizji pobieranej przy nabyciu waluty na spłatę rat, by klient nie odczuł różnicy wobec sytuacji przed decyzją szwajcarskiego banku centralnego o uwolnieniu kursu franka. Ponadto ZBP zaproponował również uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości, a także wydłużenie (na wniosek klienta) okresu spłaty lub cykliczne zawieszenie spłaty raty kapitałowej.

Propozycja KNF

Z kolei propozycja przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka zakładała, że dotychczasowy kredyt frankowy mógłby zostać zamieniony na złotówki po obecnym kursie jak i również podzielony na dwie frakcji: kredyt zabezpieczony hipotecznie wyrażony w złotych oraz kredyt niezabezpieczony hipotecznie, który odzwierciedlać ma konsekwencje osłabienia złotego. Stan zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie odpowiadać ma wartości, jaką posiadałby kredyt w złotych udzielony w niniejszym samym momencie jak kredyt we franku.

Ministerstwo szykuje wsparcie dla "frankowiczów". Będzie umorzenie podatku

Wartość kredytu niezabezpieczonego hipotecznie odpowiadałaby zaś różnicy pomiędzy łącznym stanem długu w dniu przewalutowania, a stanem zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie. Pożyczka niezabezpieczony hipotecznie miałby być w połowie spłacony poprzez kredytobiorcę (z oprocentowaniem przy wysokości 1 proc. ), a w połowie umorzony. Jakubiak argumentował, że za sytuację powstałą w relacji z kredytami we frankach odpowiadają zarówno banki, jak i kredytobiorcy, więc dwie strony powinny wziąć w siebie koszty rozwiązania owego problemu. Szef KNF oceniał, że potencjalna strata sektora mogłaby wynieść 25 mld zł, co rozkładałoby się na 20-25 lat, natomiast roczny koszt dla banków wyniósłby 1-1, 2 mld zł, czyli ok. 7 proc. ich rocznego rezultacie.

Krach na franku

15 stycznia szwajcarski bank kierowniczy (SNB), ogłaszając nieoczekiwanie, hdy uwalnia kurs swojej waluty, spowodował panikę na branży. Inwestorów nie uspokoiło chociażby to, że na osłodę obniżył stopę procentową do -0, 75 proc. Dotychczas SNB utrzymywał sztywny kurs, co oznaczało, że € nie mogło kosztować mniej niż 1, 20 franka szwajcarskiego. Decyzja sprawiła, że szwajcarska waluta zyskała mocno na wartości, w tym względem złotego. Po decyzji SNB za franka trzeba było zapłacić rekordowe 5, 19 zł, choć dzień wcześniej kosztował 3, 57 złotych. Obecnie jest to ok. trzy, 85 zł.

Popularny

500 plus na pierwsze maluch. Ile będzie kosztował program
500 plus na pierwsze maluch. Ile będzie kosztował program

Po rozszerzeniu programu 500 oraz na pierwsze dziecko, wraz ze świadczenia skorzysta 6, 8 mln dzieci, a tej koszt to ponad 31 mld zł w 2019 roku - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister…...

adam Nawałka jedny z najlepiej ubranych trenerów na Euro
Adam Nawałka jedny z najlepiej ubranych trenerów na Euro

W trakcie meczu Polska - Irlandia Płn. mogliśmy podziwiać nie wyłącznie styl gry piłkarzy, ale też styl trenera krajowej reprezentacji Adama Nawałki. Poprosiliśmy ekspertkę o ocenę, jakim sposobem Polak wypada na tle…...

7 zagrożeń gospodarczych - raport X-Trade Brokers
7 zagrożeń gospodarczych - raport X-Trade Brokers

Chaotyczny Brexit, rozwiązanie Włoch z Unii Europejskiej, eskalacja wojen handlowych, lub chiński rynek mieszkaniowy - zagrożeń, które mogą spustoszyć rynek w 2019 r., nie brakuje. X-Trade Brokers podsumowało najistotniejsze elementy ryzyka…...

afera GetBack. Kąkolewski wydaje oświadczenie
Afera GetBack. Kąkolewski wydaje oświadczenie

- Tak błyskawicznie jak to możliwe miało nastąpić dokapitalizowanie spółki GetBack SA przez większościowego akcjonariusza tj. DNLD Holdings, albo w dodatku procesu powinni okazać się dopuszczeni inni inwestorzy - pisze w środowym…...