Bruksela pozywa Polskę. Za niewdrożenie dyrektywy o likwidacji banków  Prawo

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce za niewdrożenie do krajowego prawa przepisów unijnych dotyczących renowacji oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

Przepisy dyrektywy BRRD, która wydaje się zasadniczym elementem unii bankowej, mają zapewnić, by banki na skraju niewypłacalności zdołały zostać poddane restrukturyzacji z brakiem ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Przyjęto gryzie, by zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego po ostatnim kryzysie finansowym.

Z komunikatu KE powstaje, że poza Polską pozwane zostały w tej sprawie też Czechy, Luksemburg, Królestwo niderlandów, Rumunia oraz Szwecja. Pojęcie transpozycji tych przepisów do odwiedzenia prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2014 roku.

Ochronić podatników

Regulacje ów wprowadzają zasadę bail-in, innymi słowy strat akcjonariuszy i poniektórych wierzycieli w przypadku upadku i restrukturyzacji banku. Gwarantują też organom krajowym konieczne narzędzia i uprawnienia

Wspólny minister finansów, unia europejska bankowa. KE chce dalszej integracji eurolandu

pozwalające ograniczyć liczbę banków i ogromnych firm inwestycyjnych znajdujących się w trudnej sytuacji lub zmuszonych do ogłoszenia upadłości. Chodziło też o ustanowienie mechanizmów współpracy na zdarzenie upadłości banków transgranicznych.

Na mocy przyjętych na wiosnę 2014 r. przepisów bazy zobowiązane są do przygotowania planów naprawy w zamysle przezwyciężenia trudnej sytuacji finansowej. Tworzone mają być także krajowe fundusze mające gromadzić środki na cele metamorfozy i uporządkowanej likwidacji.

MF: mieliśmy za mało czasu

KE wzywała polski kraj do wdrożenia tychże regulacji już w maju. Ministerstwo Finansów informowało wówczas PAP, że prowadzi mocne prace legislacyjne zmierzające do odwiedzenia implementacji unijnych dyrektyw, które docelowo mają znaleźć się w nowej ustawie na temat Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

MF tłumaczyło, że w trakcie robót nad dyrektywą na poziomie unijnym Polska wielokrotnie wskazywała na zbyt krótki wyraz implementacji (do 31 grudnia 2014 r. ), który to faktycznie wynosił nieco przeszło 6 miesięcy od daty formalnego przyjęcia dyrektywy.

Wniesienie przez KE sprawy do Trybunału oznacza narzucenie przynajmniej dziennej kary pieniężnej, która będzie naliczana aż do momentu dokonania pełnej transpozycji. Jak wyjaśnia KE wysokość kar oblicza się w sposób uwzględniający zdolności płatnicze państwa członkowskiego a także czas trwania i masę uchybienia zobowiązaniom. Komisja być może podjąć decyzję o wycofaniu sprawy, jeżeli dane państwo członkowskie wdroży przepisy.

Popularny

bloomberg: Polska najlepszym miejscem na rzecz biznesu w Europie Zachodniej i Azji Cetralnej  Informacje
Bloomberg: Polska najlepszym miejscem na rzecz biznesu w Europie Zachodniej i Azji Cetralnej Informacje

Polska to najistotniejsze miejsce do prowadzenia funkcjonowania gospodarczej w rejonie Europa Wschodnia-Azja Centralna - wypływa z sondażu przeprowadzonego za pośrednictwem agencję Bloomberg. Doceniono nas za rozwijający się zbyt konsumentów oraz coraz wyższą infrastrukturę.…...

borys Budka i Michał Wójcik o 500 plus w «Faktach po Faktach»
Borys Budka i Michał Wójcik o 500 plus w «Faktach po Faktach»

500 plus także na pierwsze dziecko. Jest postanowienie komisji senackiej Osiem odmian w programie 500 plus Zmiany w 500 dodatkowo. Projekt ma trafić "w przyszłym tygodniu" do Sejmu Trzecie urodziny…...

bitcoin czy złoto? Goldman Sach typuje lepszą inwestycję
Bitcoin czy złoto? Goldman Sach typuje lepszą inwestycję

Według Goldman Bilstein złoto wygrywa z bitcoinem, jeśli weźmiemy pod atencję kilka charakterystycznych cech każdego pieniądza. - To strach i bogactwo od lat napędzają cenę kruszcu - piszą ekonomiści GS. Dlaczego?…...

bIG InfoMonitor: znów wzrosła ilość dłużników alimentacyjnych  Pieniądze
BIG InfoMonitor: znów wzrosła ilość dłużników alimentacyjnych Pieniądze

Po zauważalnych spadkach liczby dłużników alimentacyjnych w dwóch niedawnych miesiącach ubiegłego roku, po styczniu i lutym owego roku znów wzrosła cyfra opiekunów niepłacących na najmłodszych i zgłaszanych do Rejestru BIG InfoMonitor.…...