Dane z produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej

W grudniu 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2, 3 proc. liczona rok do roku i o 4, 3 proc. niższa wobec listopada 2016 r. a mianowicie podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. W grudniu 2016 r. odnotowano również wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6, jednej proc.

Według wstępnych danych GUS produkcja odsprzedana przemysłu w cenach wiernych (w przedsiębiorstwach o ilości pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2016 r. o 2, trzy proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6, 7 proc. ) i o 4, 3 proc. niższa w porównaniu z listopadem 2016 r.

Produkcja przemysłu

Ciekawa prognoza dot. rynku pracy: firmom coraz trudniej stanie się znaleźć pracowników

Po usunięciu wpływu czynników o zakresie sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na pułapie o 3, 9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2015 r. i o 1, 6 proc. wyższym w zależności od z listopadem 2016 r. - dodał Urząd.

W sezonie styczeń-grudzień 2016 r. wytwarzanie sprzedana przemysłu była o 3, 2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., podczas gdy notowano wzrost o 4, 9 proc. - przekazał GUS w informacji na temat dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku.

Natomiast wytwarzanie budowlano-montażowa była o 14, 1 proc. niższa aniżeli przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2, 8 proc. - przekazał GUS w informacji o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku kalendarzowego.

GUS wskazał, że po stosunku do grudnia 2015 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, po porównaniu z grudniem 2015 r., wystąpił w 18 działach.

Sprzedaż detaliczna

Resort rozwoju widzi wzrost bliski 3 proc. "Spowolnienie tymczasowe”

W informacji na temat dynamice sprzedaży detalicznej przy grudniu 2016 roku GUS przypomniał, że w listopadzie 2016 r. był rozwój sprzedaży o 7, czterech proc., a w grudniu 2015 roku o 7, 0 proc.

Z kolei w czasie styczeń-grudzień 2016 r., dodał GUS, handel detaliczna zwiększyła się po skali roku o 5, 7 proc. (wobec postępu o 3, 7 proc. w 2015 r. ).

GUS zaznacza również, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2016 r. była lepsza w skali roku gwoli większości grup.

"Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost zaobserwowano w grupie podmiotów handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 16, 4 proc. wobec spadku o 6, 0 proc. przed rokiem). Postęp ten m. in. był wynikiem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw, jakie miały miejsce w końcu 2015 r. " - czytamy w danych GUS.

Z transportu niższą sprzedaż w skali roku wykazały jednostki zaklasyfikowane do grupowania "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (o 12, 4 proc. wobec wzrostu o 33, 5 proc. przed rokiem), co również, według GUS, było związane ze zmianami organizacyjnymi w poprzednim r. oraz "pozostałe" (o 12, 4 proc. wobec spadku o 4, 9 proc. przed rokiem).

Natomiast w grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się sprzedażą tekstyliów, odzieży jak i również obuwia (o 16, trzy proc. ) - poinformował urząd.

Popularny

bIG InfoMonitor: znów wzrosła ilość dłużników alimentacyjnych  Pieniądze
BIG InfoMonitor: znów wzrosła ilość dłużników alimentacyjnych Pieniądze

Po zauważalnych spadkach liczby dłużników alimentacyjnych w dwóch niedawnych miesiącach ubiegłego roku, po styczniu i lutym owego roku znów wzrosła cyfra opiekunów niepłacących na najmłodszych i zgłaszanych do Rejestru BIG InfoMonitor.…...

borys Budka i Michał Wójcik o 500 plus w «Faktach po Faktach»
Borys Budka i Michał Wójcik o 500 plus w «Faktach po Faktach»

500 plus także na pierwsze dziecko. Jest postanowienie komisji senackiej Osiem odmian w programie 500 plus Zmiany w 500 dodatkowo. Projekt ma trafić "w przyszłym tygodniu" do Sejmu Trzecie urodziny…...

bloomberg: Polska najlepszym miejscem na rzecz biznesu w Europie Zachodniej i Azji Cetralnej  Informacje
Bloomberg: Polska najlepszym miejscem na rzecz biznesu w Europie Zachodniej i Azji Cetralnej Informacje

Polska to najistotniejsze miejsce do prowadzenia funkcjonowania gospodarczej w rejonie Europa Wschodnia-Azja Centralna - wypływa z sondażu przeprowadzonego za pośrednictwem agencję Bloomberg. Doceniono nas za rozwijający się zbyt konsumentów oraz coraz wyższą infrastrukturę.…...

bitcoin czy złoto? Goldman Sach typuje lepszą inwestycję
Bitcoin czy złoto? Goldman Sach typuje lepszą inwestycję

Według Goldman Bilstein złoto wygrywa z bitcoinem, jeśli weźmiemy pod atencję kilka charakterystycznych cech każdego pieniądza. - To strach i bogactwo od lat napędzają cenę kruszcu - piszą ekonomiści GS. Dlaczego?…...